Werking
  Milieuvriendelijk
  Alles onder 1 dak
  Toepassingen
  Waterzuivering
     abdij Averbode

  Bouw
Contact
Contact
Contact
  Gezonde leefruimte
Contact
  Remineraliseer
  Links & Publicaties
Contact
Mail Ons
Publicaties
Links

Bouw

Wat doet men zoal op een workshop waterzuivering

Wat doet men zoal op een workshop waterzuivering

 

Aanleg van een plantenzuivering volgens PURE-milieutechniek

Aanleiding

In de loop van 1995 bouwden wij een nieuwe woning in Essenbeek een gehucht van Halle. Op het grondgebied van Essenbeek bevindt zich het Hallerbos en het terrein is er zeer heuvelachtig. De Zenne stroomt door Halle op een hoogte van 30 m boven de zeespiegel en Essenbeek ligt tussen 100 en 125 m.

Heel wat straatjes en uithoeken bevinden zich in zuiveringszone C, ook het Heideken. Onze straat, officieel een voetweg ligt lager dan de hoofdstraat en loopt langs de andere kant dood op de snelweg A8/E429.

Wij ontvingen een vergunning eind 1994 om af te wateren in een septische put en een bezinkingsput - toen was dit nog zo vergunbaar. Na minder dan 2 jaar werden we met afwateringsproblemen geconfronteerd. De bezinkingsput werkte niet meer en grijs water infiltreerde in de moestuin. De redenen hiervoor waren o.a.:

  • de ondoordringbare kleilaag
  • een te klein gedimensioneerde bezinkingsput
  • een architect die geen kaas gegeten had van afwatering: een deel van het regenwater werd gemengd met het afvalwater uit de keuken en zo rechtstreeks naar de bezinkingsput gestuurd.

Aangezien ikzelf nogal 'groen' ben, geconfronteerd met het probleem van afwatering en in een typische holle weg woon, wilde ik dan maar zelf het voorbeeld geven.

 

1. Keuze van het type plantenzuivering

De keuze was vrij snel gemaakt: we wilden een plantenzuivering die zich perfect in de tuin kon integreren.

Compacte systemen kwamen niet in aanmerking.

 

2. De aanleg: stap voor stap

In een hoger gelegen deel van de tuin werd een oppervlakte van ongeveer 50m² gezocht.

Voor 5 IE hadden we 35m² nodig als bekken van het station.


 
Een echt bekken wordt uitgewerkt met een kraantje en veel handwerk. Extern regenwater mag hier niet instromen, daarom taluds met een helling van 45°.
 
Het effluent zal het zuiveringsstation verlaten via een buis in het controleputje. Het waterpeil in het station kan via een flexibel hoekstuk geregeld worden.
 
Het kraantje was toch gehuurd en werd dan maar ingeschakeld om tegelijk ook een beekloop uit te graven voor het effluent. Hier zal het gezuiverd water perfect kunnen infiltreren - dankzij dezelfde planten - en verdampen.
 

RAADGEVING: Laat u absoluut door een deskundige adviseren.

Gaat het om een nieuwbouw? Is de voorziene septische put wel voldoende qua kwaliteit en werking? Betreft het een verticaal of horizontaal systeem, .?

Gaat het om de aanvulling van een aanwezig systeem? Laat dit analyseren en in functie daarvan eventueel een extra bezinkput plaatsen, de septische put aanpassen, ..

Zo hebben wij een extra septische tank van 1.500 liter bij geplaatst, omdat de aanwezige septische put heel nipt berekend was voor een gezin van 4 personen.


 

De groene folie werd ter plaatste gelast en perfect aangesloten op de buizen.
 
Plaatsing van het LAVA-filter.


 

De buis voor het influent verdwijnt onder een laagje kiezel. Bij het pompen wordt er enige druk uitgeoefend en door het kiezelgewicht ligt deze buis vast. Verder zullen de rietstengels ze niet omhoog kunnen duwen.  
 

Het pompputje wordt op het einde aangesloten en het station mag zich stilaan beginnen vullen!!!

Laat de vuilvracht maar komen.


 

Het eindresultaat:

Het bekken kan ca 12 m³ bevatten en om de plantjes voldoende water te geven werd het onmiddellijk met regen- en leidingwater gevuld


 

Mei 2003: de eerste en laatste zomer met lage plantjes. De volgende seizoenen zal het zuiveringsstation perfect geïntegreerd zijn in de tuin!

 

Welke plantjes werden weerhouden?

Zegge - iris - moerasspiree - holpijp - blauwe bies - waterbies - kleine bies - kattestaart - kleine zegge - kleine bies - watermunt.


 

Nagenoeg elk gemeentebestuur heeft de milieuconvenanten met het Vlaams Gewest afgesloten en verleent verplicht subsidies voor de bouw van een IBA.

In Halle bedraagt dit € 500. Het Vlaams gewest verleent hetzelfde bedrag en vele provincies voorzien ook een substantiële bijdrage.

Na een volledig jaar zonder lozing van vervuild huishoudelijk afvalwater kan een vrijstelling van de jaarlijkse milieuheffing aangevraagd worden bij de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).

Eric De GREEF