Werking
  Milieuvriendelijk
  Alles onder 1 dak
  Toepassingen
  Waterzuivering
     abdij Averbode

  Bouw
Contact
Contact
Contact
  Gezonde leefruimte
Contact
  Remineraliseer
  Links & Publicaties
Contact
Mail Ons
Publicaties
Links

PURE-Slibcompostering

Functie en opbouw
Bij de behandeling van zuiveringsslib in een PURE-Slibcompostering wordt slib op het filterbed geleid. Door de natuurlijke ontwatering en miniralisering van het organisch gedeelte wordt het volume gereduceerd. De zon, het riet en de micro–organismen spelen hierbij een rol.

De reststof
Het bed wordt naargelang de plaatselijke omstandigheden om de 8 tot 15 laar geruimd. Het veraard materiaal wordt verder gecomposteerd en wordt dan in de landbouw of bij de recultivering van vuilnisbelten gebruikt.

Gebruik
In de PURE-Slibcompostering wordt zowel zuiveringsslib van gemeentelijke, als industriële mechanisch-biologische zuiveringssystemen gecomposteerd.

Milieuvriendelijk
Enkel de zon is voor de werking van een PURE-slibcompostering noodzakelijk. Er is geen geurhinder of de emissie van schadelijke stoffen te verwachten.

Economisch
PURE- slibcomposteringssystemen onderscheiden zich door:

  • Geringe investerings- en bedrijfskosten.
  • Geen constante verwerkingskosten.
  • Jarenlange levensduur en grote ruimingsintervallen.

PURE Slibveraardingssysteem in Quedlinburg
Bouwgrootte: 30.000 I.E.
Minimale capaciteit: 30 jaar
Filteroppervlakte: 15.000m2
In bedrijfname: 23 sept. 1996